Producenci
Cenniki do pobrania

Zobacz nas na Facebooku

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego www.ledbest.eu jest firma :
Eres Rafał Sawicki z siedzibą pod adresem Kędzierzyn-Koźle 47-206 Kowalska Kowalska 
NIP ; 7551103633
Regon ; 532420888 

Spis treści regulaminu :

§.1. Zasady ogólne
§.2. Realizacja zamówień
§.3.Faktury oraz dokumenty sprzedaży
§.4.Reklamacje i Gwarancje
§.5.Procedura reklamacyjna
§.6.Zwroty Zakupionych Towarów
§.7.Jak zrezygnować z zamówienia/zakupu ?
§.8.Procedura zwrotu towaru
&.9.Oświadczenie o dostarczeniu produktów bez wad
§.10.Dane osobowe.
&.11.Płatności
 

 §.1. Zasady ogólne

w sklepie www.ledbest.eu  dalej zwany "Eres".

Do zakupów w sklepie internetowym "Eres" upoważnione są osoby pełnoletnie. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych , numeru telefonu oraz adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. Podanie niepoprawnych danych - może skutkować odrzuceniem zamówienia ,bez konieczności poinformowania klienta .

"Eres" przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane .

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

Każdy etap zamówienia zostanie potwierdzony na podany przez Państwa adres email . 

Ceny towarów znajdujących się w sklepie "Eres" wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

"Eres" wystawia Fakturę VAT lub tzw. paragony imienne . W przypadku faktur , Zamawiający upoważnia firmę "Eres" do wystawienia Faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

Publikowane zdjęcia lub pliki instrukcji,danych technicznych są własnością producentów prezentowanych produktów.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt . 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dane osobowe korzystających z zakupów w sklepie "Eres" nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
Firma "Eres" zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 §.2.Realizacja zamówień


1.Zamówione towary wysyłamy w terminie podanym w opisie technicznym produktu . Wysyłka towaru następuje ;

 • expresowa ; ( towary dostępne z magazynu ) w czasie 2-5 dni roboczych
  nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie
 • expresowa pobranie ; ( towary dostępne z magazynu ) w czasie 2-5 dni roboczych
 • zwykła ; w terminie podanym przy produkcie , nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie
 • zwykła pobranie ; w terminie podanym przy produkcie .


2.Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 2 do max.60 dni roboczych .Termin realizacji liczy się od momentu potwierdzenia i opłacenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia za pomocą specjalnego linku wysłanego w wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia.Wyjątkiem są towary oznaczone "na zamówienie" których czas realizacji wynosi max.90 dni od daty zaksięgowania przedpłaty .

3.Maksymalny czas realizacji jest  zawsze wskazany w opisie lub karcie opisu produktu .

4.W wypadku zamówienia towarów oznaczonych "na zamówienie" termin ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego np.poprzez wysłanie wiadomości e-mail . Termin realizacji tego zamówienia nie przekroczy 90dni . Do realizacji towaru "na zamówienie" Eres może pobrać zadatek w kwocie 20%-100% wartości towaru .

5.Zamawiający ponosi koszty dostawy zamówionego towaru z wyjątkiem towarów oznaczonych jako WYSYŁKA GRATIS.

 §.3.Faktury oraz dokumenty sprzedaży

Akceptacja . Na podstawie &3.1 i &3.2 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej"( Dz. U z 2010 roku Nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Eres Rafał Sawicki faktur drogą elektroniczną w formacie PDF.

Faktury przesyłane będą tylko pocztą elektroniczną e-mail na adres podany przy zakupie / rejestracji . Powyższa akceptacja przestaje obowiązywać tylko po jej pisemnym wypowiedzeniu , wysłanym na adres naszej firmy pocztą lub drogą elektroniczną na adres : biuro@ledbest.pl

zobacz Rozporządzenie Ministra Finansów

Paragony sprzedaży wysyłamy razem z towarem oraz kopię pocztą elektroniczną .

§4.Reklamacje i Gwarancje


1.Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wypełnionego poprawnie druku reklamacji RMA na adres biuro@ledbest.pl
2.Reklamacja może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów: 
a. usunięcie wady.
b. wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar
c. wymianę towaru na inny o niezgorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu
d. odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.

3. "Eres" ma prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.
4. Po załatwieniu reklamacji towar może być wydany w biurze "Eres" lub odesłany na jego koszt.
5. Zamawiający ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
6. Gwarancja nie obejmuje towarów:
a. z uszkodzonymi plombami producenta, które stanowią naruszenie elementów wewnętrznych,nierozbieralnych lub naruszenie elementów elektroniki  
b. niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych 
c. uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
8. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej "Eres" może obciążyć Zamawiającego kosztami ekspertyzy.Dotyczy to np.produktów które są sprawne .

10.Produkty sprzedawane w naszym sklepie objęte są gwarancją .

 

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

 

W przypadku klienta będącego Konsumentem, czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 2 lata. W przypadku klienta będącego Przedsiębiorcą, czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 1 rok.

Jeśli nie zaznaczono inaczej to okres gwarancji wynosi 24 miesiące , niektóre towary posiadają gwarancję producenta od 24 miesięcy do 10 lat ( w zależności od producenta towaru ) .

11.W wypadku braków towaru w dostawie , towar błędnie wysłany lub zamówiony oraz inne niezgodności wynikające z błędnie wykonanych czynności zarówno klienta jak i sprzedawcy - termin zgłoszenia reklamacji na poniższym formularzu upływa po 24 godzinach od daty otrzymania towaru przez kupującego ( data odebrania towaru jest równoznaczna z datą podaną przez firmę kurierską dostarczającą towar – dane te są publiczne i dostępne po wpisaniu numeru listu przewozowego )

12.Należy wypełnić formularz reklamacyjny RMA ( poniżej )

§.5.Procedura reklamacyjna

 • Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz reklamacji
 • Po otrzymaniu informacji od naszego pracownika należy zapisać numer reklamacji oraz zastosować się do podanych wskazówek
 • Towar reklamowany należy dostarczyć we własnym zakresie do biura firmy Eres ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle .
 • Należy na przesyłce lub w jej wnętrzu umieścić numer reklamacji oraz dane kontaktowe .
 • Towar który został wysłany bez uzgodnienia z naszym działem reklamacji i do którego nie został wypełniony RMA nie będzie przyjmowany .
 • Towar przysłany do naszego biura który nie posiada numeru reklamacji nie będzie rozpatrywany w ramach procedury reklamacyjnej i może zostać odesłany do nadawcy po 7 dniach na koszt reklamującego.

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY RMA - WYPEŁNIJ

 

§.6.Zwroty Zakupionych Towarów

Przepisy prawne chroniące konsumenta w sklepie internetowym
Od 2 marca 2000 roku polski konsument w sklepie internetowym ma zapewnione takie same prawa, jak klient z Unii Europejskiej – a to na skutek implementacji prawa unijnego. W efekcie klient polskich sklepów internetowych może korzystać z całej gamy uprawnień, jakie daje mu Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kluczowy zapis tej ustawy, który powinien podnieść poziom zaufania do sklepów internetowych i zmniejszyć ryzyko związane z zakupem, to możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Co więcej, prawo obliguje właściciela sklepu internetowego do powiadomienia konsumenta o takiej możliwości. 

Prawa e-konsumenta
Z przyjemnością podajemy Państwu przepisy, które wynikają z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, gdyż dają one Państwu całkiem przyzwoity poziom ochrony w trakcie zakupów internetowych.
Na początek jednak należy zdać sobie sprawę, że ustawa ta nie dotyczy: inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, czynności bankowych, sprzedaży z licytacji, czyli aukcji internetowych, sprzedaży dla przedsiębiorstw ("sprzedaż na fakturę"), a także nieruchomości z wyjątkiem najmu.
Zgodnie z ustawą:

* Jeśli rezygnujesz z zakupu, to umowa pomiędzy Tobą a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 14 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa).
* Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
* Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o:

- nazwie i siedzibie sklepu,
- cenie obejmującej także cło i podatki,
- zasadach zapłaty,
- kosztach, terminie i sposobie dostawy,
- prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni,
- miejscu i sposobie składania reklamacji to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące.
* Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie ww.federacja-konsumentow.org.pl
* Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne.
* Jeżeli Twój zakup internetowy związany jest z kredytem lub pożyczką udzieloną Ci przez przedsiębiorcę, to odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu) jest skuteczne także wobec umowy o udzielenie pożyczki lub kredytu.

* Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Ci jeżeli:
1. zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych
2. zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ściśle oznaczonym okresie, usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.

* Jeżeli nie umówiłeś się ze sprzedawcą, usługodawcą inaczej (nie podpisałeś odpowiedniej umowy), to nie będziesz mógł także w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów:
1. zrezygnować z usługi rozpoczętej za Twoją zgodą przed upływem 14 dni,
2. zrezygnować z zakupu kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych), programów komputerowych, jeśli otworzyłeś ich opakowanie,
3. zrezygnować z produktu lub usługi, jeżeli została ona wykonana według Twojego indywidualnego zamówienia,
4. zrezygnować z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu,
5. zrezygnować z prenumeraty prasy,
6. zrezygnować z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
7.Towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony - w oryginalnym, opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, przelewem bankowym, na wskazane przez Zamawiającego konto .

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta w art. 38 wskazuje w jakich sytuacjach konsument nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Lista wyjątków została w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy rozszerzona do 13 punktów. Poszczególne wyjątki odnoszą się zarówno do charakter towaru jak i okoliczności w jakich konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Nasza firma nie przyjmuje zwrotu towaru ,który został zamówiony na specjalne zamówienie . Dotyczy to towaru którego wymiary,rodzaj oświetlenia,kształt lub kolor zostały specjalnie zmodyfikowane na zamówienie . Cena sprzedaży za takie zamówienie ustalana jest wg oferty pisemnej i zaakceptowana przez wysłanie zamówienia powołującego się na w/w ofertę.

§.7.Jak zrezygnować z zamówienia/zakupu?

1.Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie (!) i przesłać je listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru) na adres firmy najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia umowy o wykonanie usługi/zakupu (ale przed rozpoczęciem jej wykonywania) bądź daty otrzymania zamówionego towaru.

( zobacz stronę FEDERACJI KONSUMENTÓW )

Dla ułatwienia i Państwa wygody , zamieszczamy formularz , którego wypełnienie i wysłanie będziemy traktować tak jak w/w pismo wysłane listem poleconym.

FORMULARZ REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA/ZAKUPU

2.W przypadku odstąpienia od Umowy i zwrocie towaru Eres nie ponosi kosztu odesłania Towaru .

3.Brak odstąpienia od umowy :

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 §.8.Procedura zwrotu towaru

prosimy o zastosowanie poniższych zasad  ;
1. Poprawnego wypełnienia formularza zwrotu towaru
2. zapisania numeru zgłoszenia
3. zastosowania się do poleceń działu reklamacji
4. podania powodu zwrotu ( nie obowiązkowe )
5. dostarczenia zwracanego towaru na własny koszt pod wskazany adres – po wcześniejszym uzgodnieniu z działem reklamacji
6. odpowiedniego zabezpieczenia wysyłanego towaru – aby nie uległ dodatkowemu uszkodzeniu podczas wysyłki

FORMULARZ ZWROTU - WYPEŁNIJ

§.9.Oświadczenie o dostarczeniu produktów bez wad

Zobowiązujemy się dostarczyć oferowane produkty bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży np.w kategorii "wyprzedaż". Oferowane w sklepie produkty producenta wskazanego w opisie produktu są zamawiane przez nasz sklep i wysyłane bezpośrednio z magazynu producenta .W związku z tym faktem możemy nie być  świadomi wysyłki produktu ,który posiada wadę fabryczną , która oczywiście podlega reklamacji.Podobnie jest w sytuacji wady produktu oryginalnie zapakowanego i zaplombowanego przez producenta.   

§.10.Dane osobowe.

Składając zamówienie , jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w związku zawarciem i realizacją umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia, oraz na wykorzystywanie w przyszłości moich danych teleadresowych, w tym adresu email do celów marketingowych prezentowanych towarów i usług przez firmę Eres , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) . Dane są przekazywane dobrowolnie.

Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 • Dostęp do danych osobowych , prawo do modyfikacji
 
Użytkownikom udostępniającym dane osobowe firma Eres  gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres podany w punkcie IX.
 
 • Cookies
W serwisie stosowany jest mechanizm „cookies” („ciasteczka”) w celu lepszego dostosowania go do potrzeb naszych użytkowników.
Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów.
Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.
 
Firma Eres  korzysta z narzędzi Google służących  do śledzenia działań użytkowników witryny. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin użytkownika oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez firmę Eres
 
Firma Eres  informuje, że inne firmy w wyniku wyświetlania reklam w witrynach zarządzanych przez firme Eres  mogą umieszczać na nich swoje pliki „cookies” i odczytywać je w przeglądarkach użytkowników albo wykorzystywać inne mechanizmy (np. „web beacon”- obraz cyfrowy umieszczany w kodzie strony) służące do gromadzenia informacji o aktywności użytkowników.
 
Zawartość plików „cookies” jak i „web beacon” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
 
Większość plików „cookie” to tzw. cookie sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki), niektóre z nich zaś pozwalają na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia serwisu - nie są usuwane
w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
 
Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 
Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies”, dlatego jeśli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies” powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies” umieszczonymi w pomocy używanej przez siebie przeglądarki.
 
Użytkownik może skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób aby odrzucała wszystkie pliki „cookies”; nie usuwała plików „cookies”, lub wysyłała powiadomienia w przypadku gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Użytkownik może po zakończaniu wizyty w serwisie usunąć pliki tymczasowe umieszczone na urządzeniu kocowym w trakcie trwania danej sesji.
 
Opisane przez producentów sposoby blokowania przyjmowania plików „cookies” zawarte są we wszystkich używanych powszechnie przeglądarkach .
 
W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.
 
Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć z poziomu używanej przez siebie przeglądarki mobilnej obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 
Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookie” zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez użytkownika przeglądarki.
 
W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do naszego biura, wysyłając zapytanie pod adres biuro@ledbest.pl

§.10.Płatności.

 

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia produktów:

  1. płatność z odroczonym terminem - termin płatności i wysokość kredytu kupieckiego wynikają z zawartej z Eres Umowy o współpracy handlowej
  2. przedpłata - płatność przed wysyłką lub odbiorem zamówionych produktów (z góry)za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera (maksymalna kwota pobrania wynosi 6500,00 zł)
   • przelewem tradycyjnym,
   • przelewem internetowym bankowości elektronicznej,
  3. gotówką przy odbiorze osobistym - we wskazanym przez Eres miejscu odbioru

 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, przed wysyłką lub odbiorem zamówionych produktów, powinien uiścić cenę oraz wszelkie dodatkowe koszty wskazane w złożonym zamówieniu, w tym koszty dostarczenia produktów, w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu od Eres wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, na podany w potwierdzeniu rachunek bankowy. Jeśli zapłata nie wpłynie na konto Eres w terminie 3 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany. 
 3. Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski S.A. 58 1020 3714 0000 4002 0074 2494 

 4. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej i kartą płatniczą następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. 

 5. Każda płatność z góry, zrealizowana przez Klienta przed wysłaniem przez Platformę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. 

 6. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze, zobowiązany jest do dokonania płatności kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki. 

 7. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał opcję odbioru osobistego, dokonuje płatności wg jednej z opcji:

  1. płatność gotówką w miejscu odbioru produktów wskazanym przez Eres,
  2. płatność przed odbiorem zamówionych produktów (z góry) - przelewem tradycyjnym lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub kartą płatniczą.

    

   

 8. W przypadku wybranych produktów, Eres zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji wynosi 24 godziny + termin wskazany na karcie produktu.
 11. Dostępne formy płatności elektronicznej :
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A.(www.bluemedia.pl)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Pobieranie danych...
Sklep internetowy Shoper.pl